INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 871931

paskelbta: 2014-01-04 skaitykite daugiau

PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS

Individualaus psichologinio konsultavimo metu psichologas įvairaus amžiaus žmonėms padeda ir juos moko išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus:

 • atpažinti ir keisti negatyvų ar nelogišką mąstymą,
 • suformuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį,
 • įveikti beviltiškumo ir bejėgiškumo jausmą,
 • jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus,
 • sugrąžinti gebėjimą jausti malonumą,
 • surasti kasdienių problemų sprendimus,
 • atrasti stipriąsias savo puses ir pasinaudoti jomis įvairiose gyvenimo srityse,
 • efektyviai įveikti stresą,
 • įveikti potrauminius išgyvenimus,
 • konstruktyviai spręsti tarpasmeninius konfliktus.
paskelbta: 2012-05-14 skaitykite daugiau

DAŽNIAUSIAI KREIPIAMASI

Dažniausiai pagalbos į psichologą kreipiamasi dėl:

 • abejonių, kylančių prieš priimant svarbius sprendimus,
 • kankinančio vienišumo jausmo,
 • nesutarimų su draugais ar artimaisiais,
 • romantinių santykių nesklandumo ar rūpesčių,
 • per didelio drovumo,
 • asmeninių emocinių traumų,
 • sutuoktinių skyrybų,
 • šeimos narių netekties ar sunkios ligos,
 • problemų darbe ar mokymesi,
 • priklausomybių nuo alkoholio, rūkymo ar kitų narkotinių medžiagų,
 • įvairių kitų žalingų priklausomybių ar kenksmingų įpročių,
 • užsitęsusio arba stipraus liūdesio ar nerimo,
 • trikdančių baimių,
 • nekontroliuojamo valgymo.
paskelbta: 2012-05-14 skaitykite daugiau

INDIVIDUALUS MOKYMAS

Savęs pažinimo ir asmeninio augimo individualūs mokymai skirti visiems, norintiems išmokti efektyviau bendrauti, geriau pažinti ir išreikšti savo jausmus, siekiantiems visapusiškai tobulėti.

Šiuose mokymuose galėsite išsiugdyti šiuos gebėjimus:

 

 • labiau pažinti save kaip unikalią asmenybę;
 • netinkamus bendravimo būdus keisti efektyvesniais;
 • pasitikėti savimi ir kitais žmonėmis;
 • giliau suvokti savo jausmus, elgesio motyvus;
 • išmokti drąsiau ir suprantamai reikšti savo mintis;
 • keisti nepageidaujamus savo elgesio įpročius;
 • konstruktyviai spręsti konfliktus, nesusipratimus;
 • ugdytis savo psichikos atsparumą;
 • lengviau įveikti stresus, baimes, nerimą;
 • būti atkakliam siekiant savo gyvenimo tikslų;
 • įgytą patirtį ir žinias pritaikyti realiame gyvenime;

 

 

paskelbta: 2012-05-14 skaitykite daugiau

SAVIUGDOS GRUPĖ PAAUGLIAMS

Skirta paaugliams, norintiems išsiugdyti gebėjimus efektyviau bendrauti, geriau pažinti ir išreikšti savo jausmus, siekiantiems visapusiškai tobulėti.

Tikslai: mokymasis labiau pažinti save kaip unikalią asmenybę, savo bendravimo modelių pažinimas grupėje ir jų keitimas efektyvesniais, pasitikėjimo savimi ir kitais žmonėmis stiprinimas, savigarbos ugdymasis, gilesnis savo jausmų ir elgesio motyvų suvokimas, mokymasis drąsiau, atviriau ir suprantamai reikšti savo mintis ir jausmus, nepageidaujamų savo elgesio įpročių keitimas, psichikos atsparumo ugdymasis, pilnesnės savirealizacijos būdų ieškojimas, įgytos grupėje geros patirties pritaikymas realiame gyvenime.

Grupę veda psichologas Juozas Šaulys.

Trukmė. Atviro tipo (galima prisijungti bet kada) grupė. Užsiėmimai numatomi 1 kartą savaitėje, maždaug po 1,5 val.

Kaina. Vienas užsiėmimas 5 eurai, taikomos mokesčio nuolaidos priklausomai nuo užsiėmimų pasirinkto kiekio.

Laikas. Bus derinamas ir parenkamas pagal daugumos dalyvių pageidavimus.

Kontaktai pasiteiravimui: tel. 861217002, el. p.: juozas.saulys@gmail.com

 

 

paskelbta: 2012-05-07 skaitykite daugiau

JUOZO ŠAULIO VEDAMŲ SEMINARŲ TEMOS

 • Psichikos sveikata ir jos stiprinimas.
 • Vaikų ir paauglių elgesio ir emocinės problemos bei jų sprendimo būdai.
 • Paauglių tinkamų gyvenimo įgūdžių ugdymas ir jų psichikos atsparumo stiprinimas.
 • Vaikų ir paauglių agresijos valdymas, patyčių ir smurto prevencija.
 • Žalingų įpročių prevencija, išsivadavimas nuo žalingų priklausomybių.
 • Vaikų ir paauglių apsaugojimas nuo pavojų elektroninėje erdvėje.

Seminarai pritaikomi įvairioms tikslinėms grupėms diferencijuotai pagal profesijas, amžių, problematiką.

Kreiptis tel.: 8 612 17002,
arba elektroniniu paštu: juozas.saulys@gmail.com

 

paskelbta: 2012-05-07 skaitykite daugiau